Det første terningkast, der bliver fortaget i en craps runde kaldes “Come out roll”. Start indsatsen der er placeret lige inden “Come out roll” kaldes “Pass line”. “Pass line” væddemål giver gevinst, hver gang terningkastets øjne viser 7 eller 11, og tabes når “Come out roll” viser 2 (snake eyes), 3 (cross eyes), eller 12 (box cars). Hvis 4, 5, 6, 8, 9 og 10 kommer som “Come out roll” bliver nummeret døbt “The Point”. Er “Puch” på “On” betyder det, at pointene er blevet anerkendt, og er placeret på craps bordet over terningkastboksen, Der vises “4, 5, six, 8, nine, 10.

For at afslutte en runde af spillet craps og for at starte et nyt “Pass line” væddemål, skal kasteren ramme enten “The point” eller 7 efter “Come out roll”. Der er altid mulighed for, at et craps spil kan forsætte i meget lang tid, hvis kasteren ikke kan ramme “The point” eller 7. “Pass line” indsatsen kan ikke vinde før “The point” er kastet, og ikke tabes før 7 fået. Fordi igangværende “Pass line” væddemål ikke kan flyttes. Spillerne vente til “the point” eller 7 bliver kastet for at for at finde udfaldet af “pass line” væddemålet.

De forskellige væddemål
Før terningerne bliver kastet, kan indskudene placeres på de forskellige felter på craps bordet. Dette gøres ved at bruge din venstre museknap, klik på værdien af den chip du ønsker af placere som indsats på de forskellige væddemål. Placer derefter chipsen på de ønskede væddemål på bordet. Ønsker du at ændre eller flyttet indsatsen, skal du blot klikke på chipsene med musens højre knap. Bemærk venligst, at ikke alle indsatser kan flyttes. Når du er færdig med at foretage din indsatser, klik på “Roll” knappen for at kaste terningerne.

Pass Line væddemål
En “Pass line” indsats placeres på feltet “PASS LINE” på craps bordet inden “Come out roll” (D.v.s. det første terningekast i en ny craps runde). Væddemålet på “Pass line” går hjem, hvis der bliver kastet 7 eller 11, og det tabes, hvis 2, 3 eller 12 bliver kastet. Hvis 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 kastes, bliver nummeret “The point”. For at vinde et “Pass line” væddemål, skal kastet “The point” fremkomme før der fåes 7″. I tilfælde af kasteren rammer 7 før “The point” fremkommer, taber du dit “Pass line” væddemål. Når der vindes et “Pass line” væddemål udbetales der 1 til 1. Når “The point” er blevet bestemt, kan igangværende “Pass line” indsatsninger ikke fjernes eller reduceres. De bliver udbetalt, når terningerne lander på “The point” eller 7.

Don’t Pass Line væddemål
Et “Don’t pass line” væddemål, er faktisk det modsatte af et “Pass line” væddemål, og skal placeres på craps bordet i feltet “Don’t pass bar” før “Come out” kastet. Hvis kasteren får 2 eller 3 på “Come out” kastet, går “Don’t pass line” væddemålet hjem. Hvis “Come out” kastet er 7 eller 11, tabes “Don’t pass line” væddemålet. Er “Come out roll” 12, bliver “Don’t pass line” væddemålene returneret til spillerne. Hvis “Come out roll” er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 bliver nummeret “The point” Når “The point” er blevet bestemt, går “Don’t pass line” væddemålet hjem, hvis kasteren rammer 7 før “The point” fremkommer igen. Hvis kasteren får “The Point” igen, før 7 rammes, tabes “Don’t pass line” indsatserningen. Når der vindes på “Don’t pass line” væddemål udbetales der 1 til 1. Modsat “Pass line” må igangværende væddemål fjernes eller reduceres. For at fjerne disse indsatser, klik på højre museknap.

Come væddemål
Et “Come” væddemål skal placeres i “COME” feltet før der foretages et kast. Og væddemålet for “The point” er indgået efter “Come out” kastet. Reglerne for “Come” væddemål er de samme som “Pass line bets”. “Come” væddemålet går hjem, hvis der bliver kastet 7 eller 11, og det tabes, hvis 2, 3 eller 12 bliver kastet. Hvis 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 kastes, bliver nummeret “Come point”, og casinoet vil flytte “Come” væddemålet fra “COME” feltet på craps bordet til boksen svarende til “Come point”: “4, 5, six, 8, nine, 10”. Hvis kasteren får “Come point” før 7 kommer, så udbetaler “Come” væddemål 1-1. “Come” væddemålet vil stå i feltet indtil “come point” eller 7 bliver kastet – Ligesom ved “Pass line” væddemålet. Igangværende “Come” væddemål kan ikke fjernes eller reduceres. De bliver udbetalt ved kastet “Come point” eller 7.

Don’t Come væddemål
Et “Don’t come” væddemål er det modsatte af et “Come” væddemål. Det placeres efter “Come out” kastet i “DON’T COME” feltet på bordet. “Don’t come” går hjem, når kasteren får 2 eller 3, og tabes, hvis kastet bliver 7 eller 11. Hvis der kastes 12, vil indsatsen blive returneret.
Hvis det enten 4, 5, 6, 8, 9, eller 10, bliver nummeret “Come point”, og casinoet vil flytte “Don’t Come Bar” til feltet der svaret til det gældende “Come point” ved: “4, 5, six, 8, nine, 10”. Efter “Come point” er fremkommet, giver “Don’t come” væddemålet 1 til 1, hvis 7 bliver kastet. Og tabes, hvis “Come point” kastes. “Don’t come” vil forblive indtil “Come point” eller 7 er kastet. Igangværende “Don’t come” væddemål kan fjernes.

Odds Væddemål
Et “odds” væddemål et et backup væddemål på et originalt “Pass line” væddemål, “Don’t pass line” væddemål, “Come” væddemål, eller “Don’t come” væddemål. Maksimum indsatsen for her er 3 gange din normale indsats.

Pass Line Odds Væddemål
Efter “The point” er blevet bestemt, kan et “Pass line odds” væddemål indgås ved at klikke på den venstre museknap på bordet udenfor “PASS LINE” feltet – under dit originale “Pass line” væddemål. Vinder man et “pass line odds” væddemål, giver det 2 til 1 på terningkastet 4 eller 10. 3 til 2 på kastet 5 og 9, og 6 til 5 på kastet 6 og 8. Modsat det originale “Pass line” væddemål, kan et gangværende væddemål fjernes.

Don’t Pass Line Odds Væddemål
Når “The point” er blevet bestemt, kan “Don’t pass line odds” væddemål indgåes ved at klikke på den venstre museknap, i “DON’T PASS BAR” området. En “Don’t pass line odds” gevinst udbetaler 1 til 2 på terningkastet 4 eller 10, 2 til 3 på kastet 5 eller 9 og 5 til 6 på kastet 6 eller 8. Et igangværende “Don’t pass line” væddemål kan fjernes. Klik da på højre museknap for at fjerne indsatsen.

Come Odds Væddemål
Når “Come point” er blevet bestemt, placerer du et “come odds” væddemål ved at klikke på den venstre musseknap direkte under dit “Come” væddemål, i den boks, der indeholder “4, 5, six, 8, nine, 10”. Gevinsten ved “Come odds” væddemål giver: 2 til 1 ved 4 eller 10, 3 til 2 ved en 5 eller 9 og 6 til 5 ved kastet 6 eller 8. Modsat det normale “Come” væddemål, kan indsatsen for et igangværende væddemål fjernes.

Don’t Come Odds Væddemål
Når “Come point” er blevet bestemt, kan et “Odds” væddemål blive foretaget på din “Don’t come” ved at klikke i mellemrummet direkte under dit “Don’t come” væddemål. Dette felt er over boksen der indeholder “Come point” “:4, 5, six, 8, nine, 10”. En gevinst på “Don’t come odds” giver 1 til 2 ved kastet 4 eller 10, 2 til 3 på kastet påkastet 5 eller 9 og 5 til 6 tilbage på 6 eller 8. Et igangværende “Don’t come odds” væddemål kan fjernes.

Field Væddemål
Et “Field” væddemål er et væddemål der går ud på at gætte det næste kast med terningerne vil blive et af følgende udfald: 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Indsatsen placeres i “FIELD” feltet på craps bordet, før et kast foretages. Hvis det følgende kast bliver 3, 4, 9, 10 eller 11 giver “Field” væddemålet 1 til 1. Hvis det bliver 2, giver “Field” 2 til 1. Bliver det 12, tilbagebetaler “Field” 3 til 1. Bliver det derimod 5, 6, 7, eller 8, så er “Field” indsatsen tabt.

Big 6 og Big 8 Væddemål
Et “Big 6” væddemål betyder, at 6 vil komme før 7. Ligesådan betyder “Big 8” at der vil blive kastet 8 før syv. Et “Big 6” eller et “Big 8 placeres enten i “6” eller “8” boksen, som er placeret i det venste hjørne af craps bordet. “Big 6” eller “Big 8” giver pengene tilbage 1 til 1 hvis kasteren får 6 eller 8 før 7. Igangværende “Big 6” og “Big 8” væddemål kan fjernes igen.

Place Win Bet
Der er to måder at indgå væddemål på:
Et “Place win” væddemål er hvis enten 4, 5, 6, 8, 9, eller 10 bliver kastet før 7. Et sådan væddemål placeres ved de unavngivne felter, der er placeret under boksen med disse numre på craps bordet: “4, 5, six, 8, nine, 10”. Gevinster udbetales efter følgende ratio: 7 til 6 på numrene 6 og 8, 7 til 5 på numrene 5 og 9, og 9 til 5 ved 4 og 10. Et “Place lose” væddemål er et hvis 7 vil blive kastet før 4, 5, 6, 8, 9 eller 10. Dette væddemål placeres i den højre side af det unavngivet felt lige over boksen med disse numre på craps bordet: “4, 5, six, 8, nine, 10”.Gevinster ved “Place lose” væddemål bliver udbetalt efter følgende ratio: 4 til 5 ved kastet 6 og 8, 5 til 8 ved numrene 5 og 9, og 5 til 11 ved kastet 4 og 10.

Buy Bets
Et “Buy bet” betyder, at enten 4, 5, 6, 8, 9, eller 10 vil blive kastet før 7. Et “Buy bet” skal placeres i boksen “BUY” med numrene “4, 5, six, 8, nine, 10”. En “vigorish” (vig.) på 5 % bliver trukket af din profit af væddemålet. “Buy bet” gevinster er da betalt med 6 til 5 ved numrene 6 og 8, 3 til 2 på numrene 5 og 9, og 2 til 1 ved numrene 4 og 10.

Lay Bets
Et “Lay bet” er det modsatte af et “Buy bet”. Et Lay bet” går ud på , at 7 skal komme før 4, 5, 6, 8, 9, eller 10. Væddemålet placeres i toppen af feltet ved navn “Lay” over boksen med følgende numre “4, 5, six, 8, nine, 10”. En “vigorish” (vig.) på 5% bliver trukket fra din profit fra dette væddemål. “Lay bet” gevinster bliver betalt med 5 til 6 ved kastet 6 og 8, 2 til 3 ved kastet 5 og 8 og 1 til 2 ved 4 og 10. Igangværende væddemål kan fjernes.

Any 7 Bets
Et “any 7” væddemål betyder at det næste kasts udfald vil blive 7. Det skal placeres før ethvert kast med terningerne i feltet “SEVEN” på craps bordet. Bliver det derefter 7, så vil du modtage beløbet 4 gange igen.

Any Craps Bets
Et “any craps” væddemål siger at næste udfald vil blive 2, 3, eller 12. Væddemålet skal indgåes før terningekastet i feltet “ANY CRAPS”. Hvis 2, 3 eller 12 kastes, vil du få beløbet 7 gange igen.

Horn Bets
Et “Horn bet” er når man satser på, at næste udfald vil blive enten 2, 3, 11 eller 12. Indsatsen skal placeres inden hvert kast i feltet hvor der er vist to terninger med felterne 2, 3, 11 eller 12. Gevinsten giver 15 til 1 på numrene 3 og 11 og 30 til 1 på numrene 2 og 12.

Hardway Bets

A “Hardway” væddemål er når terningernes udfald bliver enten 4, 6, 8, eller 10 via et terningepar (2+2, 3+3, 4+4, eller 5+5) for der kommer en 7. “Hardway” væddemålet placeres i boksen med de to terninger. At rulle terningerne på den “The hard way.”, vil sige at man fx får Får 4+4, dette kaldes en “Hard 8” – hvorimod 5+3 or 6+2 kaldes en “Easy 8″. At vinde en Hardway” giver 7 til 1 ved udfaldet 4 og 10, og 9 til 1 på numrene 6 og 8. Hvis du får en “Easy” før du får en “Hard”, mister du indsatsen. Igangværende “Hard way” kan fjernes indtil de beløbet er tabt.