Det går ud på at komme tættest på hånden 9. Du kan vinde på både bankens, din egen eller på en lige kombination af hånden.

Baccarat regler

Indsats muligheder: Der er tre muligeheder for at indgå væddemål:
“Player hand” (din hånd), “Banker hand” (bankens hånd) eller “Tie bet” (lige).

Kort værdier
Spilleren og Banken får to kort hver. Alle 10`er og billedkort er lige med nul. Esserne er lig med et. Alle andre kort tæller efter værdien på kortet. Hvis værdien på kortene overskrider 9 totalt, så bliver håndens værdi justeret ved, at trække 10 fra totalen.

Eksempel

9+7=16 Hånden tæller for 6
5+5+5=15 Hånden tæller for 5
10+9=19 Hånden er “natural” 9
Konge+Es+5 Hånden tæller for 6

Når spillerens og bankens hånd har samme total, så er hånden uafgjort.

Tredie kort`s trækning
Et tredje kort må gives automatisk, i følge tredie kort reglen. Ingen hånd vil modtage mere end tre kort.

Tredie kort`s regler:
“Neutral” – Hvis enden spillerens hånd eller bankens hånd er lig med 8-9, så kaldes hånden “Neutral”. I dette tilfælde, skal både spilleren og banken blive stående.
Hvis spillerens hånd total er:

0-5:  Spilleren skal trække
6-7:  Spilleren skal stå
Hvis Spilleren står på to kort så må bankens to korts hånd med en total på 3, 4 og 5 trække, og hvis totalen er 6 skal han stå.  Når spilleren vælger at få et tredje kort, så skal banken trække efter følgende regler : hvis Bankens hånd er:
0-2:  Bankens hånd skal trække
3-6: Tredje kort til spillerens hånd bestemmer om der skal trækkes eller stå.
7:  Bankens hånd skal stå
Når Bankens hånd total er lig med 3-6:

Bankens Hånd  Total Bankens hånd trækker, når spillerens tredje kort er: Bankens hånd står når spillerens tredje kort er:
3 1-2-3-4-5-6-7-9-0 8
4 2-3-4-5-6-7 0-1-8-9
5 4-5-6-7 0-1-2-3-8-9
6 6-7 0-1-2-3-4-5-8-9
7 Bankens hånd skal stå
8-9 “Natural” bankens hånd skal stå

Hvordan man spiller baccarat
Dine Chips er stablet efter værdi i højre hjørne af skærmen. For at placere en indsats skal du bare trække chipsene over på spillet eller banken og droppe den. Hvis du skifter mening kan du bare trække chipsene tilbage stablen og droppe dem, eller skifte den hånd du har væddet på (træk og drop fra et sted til et andet).
Efter at have placeret hvilken som helst chip på bordet, kan du øge dit væddemål ved at dobbeltklikke på den chip som du ønsker at lægge til.
Start omgangen ved at klikke på “Continue” knappen. Spilleren og Banken tildeles 2 kort hver. Det tredje kort deles automatisk ud ifølge det tredje korts regler, som er beskrevet ovenover.
Værdien af bankens og spillerens hånd bliver vist på skærmen, når runden er slut.
Hvis du taber, bliver indsatsen indsamlet af kortgiveren.
Hvis du vinder, bliver din gevinst placeret ved siden af det oprindelige væddemål, og derefter bliver de lagt til din beholdning af chips.
Din bankkonto bliver automatisk korrigeret.

Gevinster
Spillerens vindende hænder udbetales 1 til 1.
Eksempel: hvis du satser $5 på spillerens hånd, og spillerens hånd var tættere på 9 end Bankens hånd, vil du få dine $5 tilbage plus $5 ekstra.
Bankens vindende hænder udbetales 1 til 1, men spilleren skal betale 5% i kommission til huset.
Eksempel: hvis du satser $5 på Bankens hånd, og Bankens hånd var tættere på 9 end Spillerens hånd, vil du få dine $5 tilbage plus endnu $4.75 ($5 minus $0.25).
Hvis det står lige udbetales 8 til 1.
Eksempel: hvis du satser $5 på en uafgjort hånd, og bankens Spiller har det samme antal på hånden, vil du få dine $5 tilbage plus endnu $40.