Blackjack er et kortspil og almindeligt også kendt under navnet 21. Som sidstnævnte navn antyder, gælder det om at komme så nær på 21 som muligt uden at overskride 21. Men de regler, der spilles Blackjack efter på et casino, er lidt anderledes end de, der gælder i et almindeligt spil 21.

Spillet
Alle spiller mod banken, dvs. dealeren, som i Black Jack kaldes “kortgiveren”. Billedkortene gælder 10 points. Es gælder 1 eller 11 points, og kortene fra 2-10 gælder for deres pålydende.

De skal bemærke, at ikke alle kombinationer af 21 gælder lige meget. Hvis de to første kort er et es plus en 10’er eller et andet billedkort, har De Black Jack, der er det højeste, man kan få. Black Jack er altid mere værd end alle andre kombinationer af 21.

Men fordi en spiller har Black Jack, er det ikke ensbetydende med, at vedkommende har vundet. For som De kan læse nedenfor, afhænger det af kortgiverens kort.

Når alle spillere har gjort deres indsatser, giver kortgiveren kort. Den første, der får et kort, er boksholderen længst til venstre for kortgiveren. Den sidste, der får et kort, er kortgiveren selv.

Kortgiveren lægger kortene åbent på bordet. Derefter får hver boksholder igen et kort.

Kortgiveren spørger nu efter tur boksholderne, om de vil have endnu et kort, eller om de vil “stå”. Dette gentager sig, indtil spilleren står eller passerer 21 points og dermed taber.

Hvis en spiller passerer 21 points, bliver kortene og indsatserne i den tabende spillers boks øjeblikkeligt fjernet. For selv om kortgiveren også skulle komme til at passere 21, er det spilleren, som taber.

Når det har været alle boksholdernes tur, trækker kortgiveren sit andet kort. Der er faste regler for, om kortgiveren skal trække et tredje kort, eller om han skal “stå”.

Har kortgiveren 16 points eller derunder, skal han trække endnu et kort. Med 17 points eller derover “står” kortgiveren.

Derefter finder gevinstudbetalingen sted.

Hvis en spiller, har Black Jack, får han sin indsats 1,5 gange igen. Så en indsats på 10 Dollar giver 15 Dollar i gevinst.

Men hvis kortgiveren også har Black Jack, ender spillet uafgjort (standoff). De spillere, der har satset på Black Jack-boksen, får nu deres penge igen.

Det samme gør sig gældende i de tilfælde, hvor boksholderen og kortgiveren opnår samme antal points (selv om det ikke drejer sig om en Black Jack). Hvis boksholderen kommer nærmere 21 end kortgiveren, får han én gang sin indsats igen.

Forsikring, fordobling og splitning
Hvis det første kort, kortgiveren modtager, er et es, kan spillerne forsikre sig mod, at kortgiveren får Black Jack. I så tilfælde skal spilleren, når kortgiveren har meddelt “Insurance please”, lægge et beløb svarende til havldelen af sin indsats i feltet “Insurance” (forsikring).

Får kortgiveren Black Jack, modtager spilleren forsikringsbeløbet to gange igen. På denne måde hverken vinder eller taber han, da han taber sin indsats til kortgiveren.

Får kortgiveren ikke Black Jack, mister spilleren forsikringspengene.

Når boksholderen har modtaget sine første to kort, kan han, hvis han ikke vælger at “stå” eller “trække” et ekstra kort, vælge enten at fordoble eller splitte. Kortgiveren har ikke disse to muligheder.

Hvis de første to kort i en boks sammenlagt giver 9, 10 eller 11, kan boksholderen fordoble sin indsats. Hvis han vælger at gøre det, må han imidlertid kun modtage ét kort mere.

Hvis de første kort, boksholderen modtager, har samme værdi, f.eks. to 4’ere eller to billedkort, kan han vælge at splitte kortene. Det betyder, at der spilles videre med hvert kort for sig. Vælger han dette, skal han fordoble sin indsats, så samme beløb som den oprindelige indsats satses på hvert kort. Det vil sige, at hvis en spiller satser 100 kroner og får to 8’ere, kan han vælge at splitte dem og satse 100 kroner på hvert kort.

Vælger en boksholder at splitte to esser, må han kun få ét ekstra kort til hvert es. Er det næste kort en 10’er eller et billedkort, gælder kombinationen kun som 21 og ikke som Black Jack.

Forskellige ordforklaringer

Hit
Dette giver dig et kort mere.

Stand
Du vælger at stå – Dealeren trækker herefter sine kort.

Insurance
Hvis dealerens første kort er et Es, har du mulighed for at forsikre dig. Har du satset fx. 10 Dollar koster det 5 Dollar i insurance. Er dealerens næste kort en 10èr eller billedkort, spiller i lige op. Trækker han derimod en anden værdi, har du tabt din insurance, og i spiller normalt igen.

Blackjack
Dette er spillets navn, og samtidig spillets bedste hånd. Du får dine penge 1,5 gange igen!

Bust
Det kaldes bust, når du får en værdi på mere end 21, og dermed taber spillet.

Double
Du kan vælge at Double. Normalt siger man at det kun kan betale sig at double hvis du har mellem 9 og 11. Har du kun 9, skal Dealeren max. have værdien 8!

Hard/soft
Får du fx. et Es + 4, har du soft 5 eller hard 15 – Du kan derefter vælge at tage et kort til!